LCH.LO.Frisbee

SKU: 061031192091
425,000₫

Mô tả

Chất liệu sản phẩm: Bạc 999

Nhóm sản phẩm: Lắc chân

Bộ sưu tập: Summer Collection '19 - These are the days

Chi tiết sản phẩm: 

Sản phẩm liên quan

 LTA.WA.Tài Lộc G10 - Ord  LTA.WA.Tài Lộc G10 - Ord
 LCH.NE.Ellie  LCH.NE.Ellie

LCH.NE.Ellie

285,000₫

 LTA.NE.Naive  LTA.NE.Naive

LTA.NE.Naive

385,000₫

 LCH.NE.Blizzard  LCH.NE.Blizzard
 LTA.LO.Marvelous  LTA.LO.Marvelous
 LCH.LO.Frisbee
 LCH.LO.Frisbee
 LCH.LO.Frisbee
 LCH.LO.Frisbee