KTA.NE.Lucy

SKU: 031011190362
325,000₫

Mô tả

Chất liệu sản phẩm: Bạc 925

Nhóm sản phẩm: Khuyên tai

Chi tiết sản phẩm:

  • Đá trắng
  • Trai

Sản phẩm liên quan

 KTA.NE.Crystal 3-6  KTA.NE.Crystal 3-6
 KTA.NE.Night Sky  KTA.NE.Night Sky
 KTA.NE.Aria 5  KTA.NE.Aria 5

KTA.NE.Aria 5

225,000₫

 KTA.NE.Twisted Olive  KTA.NE.Twisted Olive
 KTA.NE.Burgeon  KTA.NE.Burgeon

KTA.NE.Burgeon

325,000₫

 KTA.NE.Lucy
 KTA.NE.Lucy
 KTA.NE.Lucy
 KTA.NE.Lucy