KTA.LO.Meteor

SKU: 031031192011
285,000₫

Mô tả

Chất liệu sản phẩm: Bạc 999

Nhóm sản phẩm: Khuyên tai

Bộ sưu tập: Summer Collection '19 - These are the days

Chi tiết sản phẩm: 

Sản phẩm liên quan

 KTA.NE.Crystal 3-6  KTA.NE.Crystal 3-6
 KTA.LO.Tier  KTA.LO.Tier

KTA.LO.Tier

125,000₫

 KTA.LO.Curving  KTA.LO.Curving

KTA.LO.Curving

125,000₫

 KTA.LO.Wreath  KTA.LO.Wreath

KTA.LO.Wreath

125,000₫

 KTA.NE.Night Sky  KTA.NE.Night Sky
 KTA.LO.Meteor
 KTA.LO.Meteor
 KTA.LO.Meteor
 KTA.LO.Meteor