DCH.WA.Galaxy

SKU: 011021191422
465,000₫

Mô tả

Chất liệu sản phẩm: Bạc 925

Nhóm sản phẩm: Dây chuyền

Chi tiết sản phẩm:

Sản phẩm liên quan

 DCH.NE.Steady Heart  DCH.NE.Steady Heart
 DCH.NE.Snowflake  DCH.NE.Snowflake
 DCH.NE.Ferris  DCH.NE.Ferris

DCH.NE.Ferris

425,000₫

 DCH.LO.Neo  DCH.LO.Neo

DCH.LO.Neo

425,000₫

 DCH.NE.Crystal Foliage  DCH.NE.Crystal Foliage
 DCH.WA.Galaxy
 DCH.WA.Galaxy
 DCH.WA.Galaxy
 DCH.WA.Galaxy