DCH.LO.Joined 6

SKU: 011031192071
465,000₫

Mô tả

Chất liệu sản phẩm: Bạc 999

Nhóm sản phẩm: Dây chuyền

Bộ sưu tập: Summer Collection '19 - These are the days

Chi tiết sản phẩm: 

Sản phẩm liên quan

 DCH.LO.Iris  DCH.LO.Iris

DCH.LO.Iris

385,000₫

 DCH.LO.Neo  DCH.LO.Neo

DCH.LO.Neo

425,000₫

 DCH.NE.Crystal Moon  DCH.NE.Crystal Moon
 DCH.NE.Heartstring  DCH.NE.Heartstring
 DCH.NE.Crystal Foliage  DCH.NE.Crystal Foliage
 DCH.LO.Joined 6
 DCH.LO.Joined 6
 DCH.LO.Joined 6
 DCH.LO.Joined 6