CHA.LO.Tornado

SKU: 091031181851
285,000₫

Mô tả

Sản phẩm kết hợp: dây chuyền, lắc tay, lắc chân 

Chất liệu sản phẩm: Bạc 999

Nhóm sản phẩm: Charm

Chi tiết sản phẩm: 

Sản phẩm liên quan

 CHA.NE.Tree  CHA.NE.Tree

CHA.NE.Tree

285,000₫

 CHA.NE.Tracery  CHA.NE.Tracery

CHA.NE.Tracery

185,000₫

 CHA.NE.Tigress  CHA.NE.Tigress

CHA.NE.Tigress

285,000₫

 CHA.NE.Sunflower  CHA.NE.Sunflower
 CHA.NE.Starfish  CHA.NE.Starfish
 CHA.LO.Tornado
 CHA.LO.Tornado
 CHA.LO.Tornado